woensdag, 4. februari 2009 - 21:29

Guido Wevers artistiek leider van Maastricht Culturele Hoofdstad

Maastricht

Guido Wevers is door de gemeente Maastricht benoemd tot artistiek leider van Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Zijn benoeming geldt voor de periode 2009 en 2010. In die tijd moet hij een start maken met de vormgeving van de inhoudelijke koers, die de kandidatuur van Maastricht kansrijk maakt.

De uit het Belgische Maasmechelen afkomstige Wevers (57) is momenteel directeur van het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. In het verleden was hij ondermeer artistiek leider van Tryater Friesland en het Kruis van Bourgondië in Maastricht en directeur van ’t Arsenaal in Mechelen (B).

De nieuwe kartrekker moet binnen de regio de inhoudelijke discussie stimuleren tussen culturele instellingen, kunstproducenten, opleidingen en andere organisaties over welke artistieke vragen de basis moeten vormen van Culturele Hoofdstad. Als regisseur moet hij een werksituatie scheppen, die het culturele veld in Maastricht uitdaagt boven zichzelf uit te stijgen. Hij creëert de voorwaarden, schept contexten, formuleert ijkpunten en legt kwaliteitseisen voor. Dit moet leiden tot een keuze voor het thema van de culturele hoofdstad.

Maastricht heeft zich in december 2008 kandidaat gesteld voor de Culturele Hoofdstad 2018. In het besluit is opgenomen dat Maastricht niet alleen kandideert, maar dat zal doen in nauwe samenwerking met de partnersteden Aken (D), Luik en Hasselt(B), Heerlen en Sittard-Geleen. Ook de provincies Nederlands Limburg , Belgisch Limburg en Luik doen mee. In de loop van dit jaar zullen de steden en de provincies besluiten nemen over de organisatie, waarbinnen ze de kandidatuur verder gezamenlijk vormgeven. Guido Wevers wordt verantwoordelijk voor het inhoudelijke proces, te beginnen in Maastricht.
Provincie:
Tag(s):