dinsdag, 26. mei 2009 - 19:10

Haarlemmermeer verbiedt opslag delen van vliegtuigwrak

Haarlemmermeer

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer verbiedt de opslag van onderdelen van het vliegtuigwrak van Turkish Airlines in een loods in Hoofddorp-Noord.

Bij de opslag is een drietal overtredingen geconstateerd. Zo is de opslag van metalen gedaan zonder milieuvergunning. Het gebruik was in strijd met het het bestemmingsplan en de scheidingswand tussen loods en sportschool is niet 30 minuten brandwerend (in strijd met Bouwbesluit).

Burgemeester Weterings van Haarlemmermeer laat niets aan duidelijkheid te wensen over: "Er zijn hier regels overtreden en wij handhaven de wet. Dat is glashelder."

Wrakstukken verwijderen binnen drie weken
De loods is dus zonder de benodigde toestemmingen van de gemeente in gebruik genomen voor het opslaan van het vliegtuigwrak.

Het college heeft daarom besloten handhavend op te treden tegen de genoemde overtredingen, en heeft de overtreder gelast, onder oplegging van een dwangsom van € 100.000,-, binnen drie weken de overtredingen te beëindigen.

Dit betekent dat de wrakstukken uit de loods verwijderd moeten worden. Verder heeft het college de politie gevraagd proces-verbaal op te laten maken wegens de hierboven genoemde overtredingen.

Vrijgave door Openbaar Ministerie
Navraag bij het Openbaar Ministerie leert, dat de wrakstukken die thans zijn opgeslagen in de loods niet meer onder het strafrechtelijke beslag van de Officier van Justitie vallen. Deze blijken op 1 mei door het Openbaar Ministerie te zijn vrijgegeven.

Dit betekent dat de eigenaar zelf weer beschikt over de vliegtuigresten. Op 6 mei heeft de eigenaar de vrijgegeven wrakstukken vervoerd van de loods op Schiphol naar de loods aan de J.C. Beetslaan. Zowel de vrijgave door het OM als de verplaatsing door de eigenaar zijn niet aan de gemeente gemeld. Het college heeft haar ongenoegen over deze handelswijze aan betrokkenen kenbaar gemaakt.

Voorgeschiedenis
Op maandag 18 mei 2009 is bij de gemeente een klacht van een sportschool binnengekomen over kerosinelucht die uit het naastgelegen pand zou komen.

Nader onderzoek wees uit dat in de naastgelegen loods delen van het vliegtuigwrak zijn opgeslagen. Omdat de loods niet goed geventileerd werd, kon de kerosinelucht niet weg en was deze waarneembaar in de aangrenzende sportschool.

Diezelfde middag is door een milieu-inspecteur onderzoek ter plaatse gedaan om na te gaan of sprake was van overtreding van de milieuregelgeving. Op 19 en 20 mei zijn nadere onderzoeken gedaan in samenwerking met de GGD Kennemerland, de brandweer en bouw- en woningtoezicht.

Uit het onderzoek van de GGD is gebleken dat geen sprake is van een verhoogd gezondheidrisico. De kerosinedamp kan wel hoofdpijn en irritatie aan de luchtwegen veroorzaken, maar deze verdwijnen als men frisse lucht inademt.

De eigenaar van de loods is opgedragen uiterlijk deze week extra ventilatie aan te brengen. Tot dat is gebeurd is de eigenaar van de sportschool geadviseerd ruimten extra te luchten.
Provincie:
Tag(s):