vrijdag, 8. mei 2009 - 18:46

Handel in illegaal slachtafval als hondenvoer

Limburg

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde op donderdag 7 mei een controle in bij een hondenfokker in Noord-Limburg. Aanleiding was een melding dat deze fokker illegaal slachtafval importeerde uit Duitsland om deze te verwerken tot hondenvoer.

Bij de controle werd in totaal 800 kilogram slachtafval in een vriescontainer aangetroffen. Het slachtafval is op aanwijzing van de AID vernietigd door een destructiebedrijf en de fokker is verbaliseert voor het illegaal invoeren van slachtafval en het in handel brengen hiervan.

Bij de controle werden de medewerkers van de AID bijgestaan door een inspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Deze stelde vast dat het slachtafval als Categorie 1 moet worden aangemerkt, wat betekent dat het niet geschikt is voor menselijke en dierlijke consumptie.

In het slachtafval zaten ondermeer runderwervels en ruggenmerg. De hondenfokker heeft verklaard het afval niet rechtstreeks bij de slachterijen te kopen, maar van medewerkers die op de slachthuizen werken. De fokker verwerkte een deel van het slachtafval tot voer om door te verkopen aan andere hondenfokkers. De Duitse autoriteiten worden door de VWA op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):