dinsdag, 21. juli 2009 - 19:45

Hardenberg wil verbinding tussen Dedemsvaart Zuid en N36 open houden

Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg wil dat de route via de Van Rooijenshoofdwijk en Driehoekweg in het gebied Dedemsvaart Zuid open blijft voor het verkeer. Op dit moment is in dit gebied sprake van tijdelijke verkeersmaatregelen om sluipverkeer en verkeersoverlast tegen te gaan en om de verkeersveiligheid te vergroten. Mochten deze maatregelen niet afdoende zijn, dan is het voor de gemeente Hardenberg geen optie om deze route volledig af te sluiten.

In het gebied Dedemsvaart Zuid tussen Dedemsvaart, Ommen en Rheezerveen werkt Rijkswaterstaat aan de verlenging van de N36 richting Ommen. In verband met de werkzaamheden is het Zwarte Pad, de lokale verbinding tussen Dedemsvaart en de N34, sinds begin juni afgesloten voor autoverkeer. Deze afsluiting duurt tot mei 2010.

Ook kan verkeer vanaf de N36 vanuit de richting Almelo niet oversteken naar de Ommerweg (parallelweg N34) waardoor de keuze voor de Bosrandweg en de Lentersdijk als sluiproute wordt ontmoedigd. Verkeer tussen Dedemsvaart en de N36 wordt omgeleid via de route N48 of de N34, maar in de praktijk gebruikt het uitgeweken verkeer de sluiproute via de Driehoekweg en de Van Rooijens Hoofdwijk. Het verkeer op de Driehoeksweg is hierdoor fors toegenomen. De veel te hoge snelheden van het verkeer op deze wegen leiden tot verkeersgevaarlijke situaties, onder andere voor fietsers en tegemoetkomend verkeer. Bovendien ervaren aanwonenden overlast. Daarom zijn extra maatregelen genomen om het doorgaande verkeer op de Driehoeksweg te beperken zodat de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt.

Op het traject Driehoekweg, Van Rooijens Hoofdwijk en de Verlengde Zestiende Wijk zijn verkeersdrempels geplaatst om de snelheid te verlagen. Deze verkeersdrempels zijn in de afgelopen periode beschadigd en worden daarom op zeer korte termijn vervangen door een steviger type verkeersdrempels. Om sluipverkeer te ontmoedigen zijn borden met ‘doorgaand verkeer gestremd’ geplaatst. Op grondgebied van de gemeente Ommen is ter hoogte van de Ondersloot een knip aangebracht in de Driehoekweg, hier is een fysieke afsluiting in de vorm van betonblokken geplaatst en het verkeer wordt hier omgeleid via een minder goed begaanbare bypass.

De gemeente Hardenberg kan zich vinden in de tijdelijke maatregelen in de vorm van de plaatsing van verkeersdrempels en de omleiding in de Driehoekweg via de bypass, omdat voor de gemeente Hardenberg de verkeersveiligheid op deze route voorop staat. Voor de gemeente Hardenberg is een totale fysieke afsluiting van de Van Rooijens Hoofdwijk of de Driehoekweg geen optie en de gemeente zal hier niet mee instemmen. De gemeente acht een fysieke afsluiting niet wenselijk vanwege de bereikbaarheid van het gebied Dedemsvaart Zuid. Bovendien verwacht de gemeente dat door een fysieke afsluiting het verkeer in Rheezerveen toe zal nemen.

De gemeente wil dat in ieder geval één van de drie lokale wegen (de Driehoeksweg, het Zwarte Pad of de Bosrandweg) tussen Dedemsvaart en de N36 open blijft voor het verkeer zoals in het voorbereidingstraject van dit project is overeengekomen.
Provincie:
Tag(s):