vrijdag, 27. februari 2009 - 11:53

Hardere aanpak containers met gas

Rotterdam

De samenwerkende inspectiediensten gaan harder optreden tegen containers met gevaarlijke gassen. Nederlandse afnemers gaan contractuele eisen stellen aan hun leveranciers over het gebruik van gas. Dat meldt minister Jacqueline Cramer (VROM) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 1 mei zullen containers met een te hoge concentratie gas uit de transportketen genomen worden. Ze mogen de Rotterdamse haven pas verlaten als ze volledig en op juiste wijze ontgast zijn.

Dit is een aanscherping van de huidige praktijk, waarbij containers met teveel gas meteen doorgaan naar de afnemer, vergezeld van een notificatie. Cramer stelt vast dat deze aanpak een "te gering effect" had om het gebruik van gas terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):