vrijdag, 10. april 2009 - 15:41

Heerlen akkoord met bomenverordening

Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen is afgelopen week akkoord gegaan met de bomenverordening 2009. Na vragen van de Stadspartij Heerlen gaat de wethouder burgers wel oproepen om rekening te houden met het broedseizoen, als ze een boom gaan kappen.

In de bomenverordening staat dat alleen nog een kapvergunning nodig is voor monumentale bomen. Veel bomen op privé terreinen kunnen dus zonder vergunning worden gekapt. Dan gaat het vaak om coniferen en sparren, bomen die overlast opleveren en bomen die in een kleine tuin te weinig ruimte hebben om goed te kunnen groeien.

Bij het kappen van deze ‘privé-bomen’ is het wel heel belangrijk om dat te doen buiten het broedseizoen. Dan worden broedende vogels niet gestoord bij het leggen en uitbroeden van hun eieren.
Provincie:
Tag(s):