woensdag, 27. mei 2009 - 19:57

Helling tunnel N34 bij Anloo minder steil

Anloo

De helling van de tunnel onder de N34 bij landgoed Terborgh wordt minder steil. De provincie Drenthe laat deze week de werkzaamheden hiervoor uitvoeren.

Begin april is de voetgangerstunnel aangelegd, maar deze bleek in de praktijk te steil te zijn. De hellingshoek wordt nu teruggebracht van 15 naar 8 graden. De oplossing is tot stand gekomen in goed overleg met gebruikers, de gemeente Aa en Hunze en Staatsbosbeheer, die een stukje grond in bruikleen geeft.

Eind van de week moet de klus afgerond zijn, zodat recreanten tijdens het Pinksterweekend weer gebruik kunnen maken van deze nieuwe voorziening.

De tunnel is aangelegd ter vervanging van de gevaarlijke oversteek van de N34 vanuit landgoed Terborgh. Eerst was het de bedoeling om een voetgangerstunnel aan te leggen met een trap en een gootje voor de fiets. Op verzoek van de omgeving is het plan aangepast tot een tunnel die ook voor paarden geschikt is. Er is met betrokkenen, binnen het eigen terrein van de N34, een ontwerp gemaakt met een helling van 15 graden. Dit blijkt in de praktijk te steil.

De werkzaamheden bestaan uit het uitgraven van de twee hellingen van graskeien, het afvlakken van de ondergrond en het opnieuw bestraten. De kosten bedragen zo'n 12.000 euro en passen binnen de kostenraming van het project.
Provincie:
Tag(s):