woensdag, 1. juli 2009 - 21:44

Helmer Koetje geïnstalleerd als burgemeester van Hoogeveen

Hoogeveen

Tijdens een openbare buitengewone raadsvergadering is Helmer Koetje woensdag geïnstalleerd als burgemeester van Hoogeveen. “Het is een heuglijke dag met een hoofdletter H, de H van Hoogeveen. Ik draag Helmer Koetje in het volste vertrouwen aan u over”, zei de commissaris van de Koningin, Jacques Tichelaar, voorafgaand aan het voorlezen van het formulier voor aflegging van de eed.

Naast het afleggen van de eed en de overhandiging van de ambtsketen en de voorzittershamer werd de kersverse burgemeester Koetje door een aantal sprekers toegesproken.

Hendrikus Loof, voorzitter van de vertrouwenscommissie, nam de genodigden in de raadzaal en de Burgerzaal mee in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. “De gesprekken waren prettig en de tijd vloog voorbij. De ‘klik’ was er en ik ben er van overtuigd dat die klik er ook met de Hoogeveners is.”

Locoburgemeester Wietze van der Zwaag sprak Helmer Koetje aan de hand van het lied ‘As ik ben woar ik wol wezen’ van de Drentse zanger Daniël Lohues toe. Dit lied zegt dat iemand pas werkelijk tevreden is als ‘ie is woar ie wil wezen’. “Deze passage deed mij heel erg aan jouw komst naar Hoogeveen denken. In de gesprekken kwam duidelijk naar voren hoe graag jij burgemeester wilde worden van deze gemeente. Het lied eindigt met de tekst ‘Ik stuur wel een koartie as ik dr ben’. Helmer, volgens mij kun jij de kaartjes wel versturen” besloot van der Zwaag.

De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, Jerk Otten, sprak namens de raad zijn blijdschap uit over de benoeming. “U brengt de kwaliteiten mee die wij graag zien. De raad heeft veel vertrouwen in u en verwelkomt u graag. We hebben er alle vertrouwen in dat u met uw kwaliteiten en ervaring de juiste man bent om Willem Urlings op te volgen als burgemeester van Hoogeveen.”

Tot slot sprak Helmer Koetje zelf de zaal toe. “Ik ben erg blij met mijn benoeming en ik heb heel veel zin om me volledig in te gaan zetten voor Hoogeveen: een gretig Koetje wil de wei in. Hoogeveen is een mooie gemeente om te wonen en te werken en om onze kinderen verder te laten opgroeien.

Ook vroeg Helmer Koetje de zaal een stevig applaus te geven voor het werk dat locoburgemeester Wietze van der Zwaag en de waarnemend voorzitter van de raad Jerk Otten sinds het vertrek van Willem Urlings verricht hebben. Burgemeester ben en wil ik zijn van alle Hoogeveners. Van inwoners in de stad Hoogeveen, maar ook in de kernen. Samen met de gemeenteraad, het college, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven, de medewerkers van gemeente en de inwoners wil ik in samenwerking er verder voor zorgen dat die Hoofdletter H staat. De komende tijd wil ik vooral luisteren en dingen horen om de samenleving in Hoogeveen te kennen. Ik nodig inwoners-ook de jongeren-, instellingen, bedrijven en natuurlijk raadsfracties uit mij suggesties aan te reiken voor mijn inwerkprogramma. Ik nodig u bij deze uit om samen met mij met het inwerkprogramma samen te stellen.

Ik heb er zin in, aan het werk voor Hoogeveen met een hoofdletter H, met u. Samen werkt ’t en samen maakt sterker. Aan de slag!”
Provincie:
Tag(s):