woensdag, 11. maart 2009 - 20:21

Helperzoom krijgt 5000 euro voor onafhankelijk onderzoek

Groningen

Het inspraakcomité Helperzoom heeft 5000 euro gekregen van het college van B&W om een door hun ontwikkelde variant voor het Europaparkstation door een onafhankelijke deskundige te laten beoordelen.

De rapportage van deze deskundige wordt door het college meegenomen in de aanloop naar de besluitvorming van het definitieve bestemmingsplan. De verwachting is dat het bestemmingsplan in april of mei in de gemeenteraad behandeld wordt.

Vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2009 heeft iedereen zijn zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan Station Europapark naar voren kunnen brengen. Er zijn drie zienswijzen ingediend, waarvan er een van het inspraakcomité. Deze reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve bestemmingsplan.
Provincie:
Tag(s):