zondag, 8. februari 2009 - 15:51

Hengelo blijft een veilige stad

Hengelo

Hengelo is en blijft een veilige stad. Dat blijkt uit de politiecijfers over 2008. Het aantal misdrijven, vernielingen en aangiftes is gedaald in vergelijking met 2007. Het aantal verkeersongevallen, de diefstal van en uit auto’s en overlast veroorzaakt door jongeren is zelfs fors gedaald. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Ook de acties tegen zakkenrollen hebben succes opgeleverd. Diefstallen uit woningen en de toename van geweld vormen een aandachtspunt. De cijfers worden de komende maanden nog nader geanalyseerd.

Samenwerking
Een goede samenwerking tussen diverse partijen op het gebied van veiligheid zorgt ervoor dat er goede resultaten worden geboekt. Op diverse terreinen wordt geïnvesteerd in het veilig houden van de woon- en leefomgeving en waar mogelijk wordt de veiligheidssituatie verbeterd.

Oprichting veiligheidshuis
Een belangrijke ontwikkeling is het oprichten van een veiligheidshuis voor Hengelo, dat medio 2009 operationeel moet zijn. Dit betekent dat vanuit het politiebureau in Hengelo onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Hengelo met elkaar gaan samenwerken op verschillende veiligheidsterreinen.

Vanuit deze centrale plek wordt er invulling gegeven aan de integrale aanpak van criminaliteit en onveiligheid.
Provincie:
Tag(s):