zondag, 25. januari 2009 - 23:10

Herdenking watersnood

Ouwerkerk

Zondag 1 februari worden de slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953 op Schouwen-Duiveland herdacht. In totaal 532 Schouwen-Duivelanders lieten hierbij het leven. Het gemeentebestuur herdenkt deze slachtoffers bij het Watersnoodmonument bij de caissons van Ouwerkerk. Dit gebeurt tijdens een korte plechtigheid die om 14.00 uur begint.

Na de kranslegging door burgemeester en wethouders, houdt loco burgemeester W.G. Renden een toespraak. Vervolgens zingen de aanwezigen het Schouws volkslied en klinkt de last post. Daarna volgt een minuut stilte.

De plechtigheid bij het monument wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus (couplet 1 en 6). Oosterlands Fanfare zorgt tijdens deze herdenking voor de muzikale begeleiding. Na afloop (ca. 14.20 uur) is er nog een informeel samenzijn in het naastgelegen Watersnoodmuseum.
Provincie:
Tag(s):