donderdag, 16. juli 2009 - 9:09

Herinvoering verbod op doorsnijden rouwstoet

Den Haag

Naar verwachting geldt vanaf medio 2010 weer het verbod op het doorsnijden van een rouwstoet. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gaat het verbod op het doorsnijden van een rouwstoet opnieuw invoeren.

'Het belang van het geven van ruimte aan een rouwstoet gaat veel verder dan het domein van verkeer alleen. Het zegt veel over de mate van respect in de samenleving in den brede' aldus Eurlings die met de invoering gehoor geeft aan de motie De Rouwe over het in ere herstellen van het verbod op het doorsnijden van een rouwstoet.

Verkeersveiligheid, handhaafbaarheid en aansprakelijkheid zijn van belang bij het zo zorgvuldig mogelijk invoeren van het verbod. In overleg met de uitvaartbranche is een aantal afspraken gemaakt over de herinvoering.

Zo is een goede herkenbaarheid van de rouwstoet cruciaal voor het invoeren van het verbod. Door het sterk verminderde gebruik van zwarte volgauto’s was de rouwstoet veel minder herkenbaar. Dat was in 1990 reden om het verbod te schrappen.
Provincie:
Tag(s):