maandag, 23. februari 2009 - 11:16

Herontwikkeling gasfabriek in stroomversnelling

Bedum

De herontwikkeling van het terrein van de voormalige gasfabriek in Bedum lijkt in een stroomversnelling te raken. Onlangs besloot de Raad voor Cultuur de Minister van OCW negatief te adviseren over een eventuele monumentenstatus voor het oude fabriekspand.

Het is waarschijnlijk dat de minister dit advies overneemt. Daarmee is de weg vrij voor de sloop van het pand en de sanering van het terrein. Verwacht wordt dat het pand in de loop van het voorjaar kan worden gesloopt.

Voor het gasfabriekterrein, dat ligt tussen de Wilhelminalaan en Boterdiep Wz, zijn inmiddels plannen ontwikkeld voor de bouw van appartementen en een zorgcentrum. De woningstichting Wierden en Borgen heeft hiervoor het initiatief genomen. Het plan voorziet in de bouw van appartementen aan Boterdiep Wz en een ‘zorgdeel’ aan de Wilhelminalaan.
Provincie:
Tag(s):