donderdag, 23. juli 2009 - 18:35

Herontwikkeling Koningsplein niet haalbaar

Tilburg

Amvest en de gemeente hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de stedenbouwkundige visie voor het Koningsplein. Uit dit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van de gewenste visie financieel niet haalbaar is.

In de plannen voor herontwikkeling zou het bestaande complex van Amvest met winkels en 21 woningen gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw met ongeveer 120 woningen.

Dit zou echter op dit moment tot een fors tekort leiden. Dit is voor zowel de gemeente als Amvest een onverantwoord uitgangspunt voor de herontwikkeling. Amvest gaat zich nu beraden over de invulling van het strategisch beleid ten aanzien van dit complex.
Provincie:
Tag(s):