vrijdag, 6. maart 2009 - 10:59

Herstel erfbeplanting 400 boerenerven

De provincie Flevoland stelt, samen met de gemeenten Noordoostpolder, Lelystad en Zeewolde, de Europese Unie en Stichting Landschapsbeheer Flevoland, 704.014 euro subsidie, zijnde de totale projectkosten, beschikbaar voor het herstel van de erfbeplanting bij 400 boerenerven door heel Flevoland.

Erfbeplanting rond boerenerven is kenmerkend voor het Flevolandse landschap. Een groot deel van de erfbeplanting verkeert echter in slechte tot matige staat. Belangrijke oorzaak hiervan is gebrek aan onderhoud en kennis van zaken.

Dankzij de subsidie voor het project ‘Boerenerven in het groen 2007-2013’ kan Landschapsbeheer Flevoland tussen 2007 en 2013 aan individuele boeren onderhoudsadviezen geven. Bewoners die de adviezen opvolgen krijgen daarvoor maximaal € 535,- subsidie.

Verder gaat Landschapsbeheer Flevoland cursussen en excursies organiseren, een handleiding opstellen en brochures maken, om zo de kennis over erfbeplanting te vergroten.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland, telefoon 0320 - 294939.
Provincie:
Tag(s):