maandag, 9. februari 2009 - 9:39

Herten via afschot van Terschelling

Terschelling

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet zich genoodzaakt de illegaal uitgezette herten op Terschelling door middel van afschot van het eiland te halen. Afschot volgens haar nodig om schadelijke(verkeers) gevolgen van de aanwezigheid van de herten op het eiland te voorkomen.

In strijd met de Flora- en faunawet zijn in november op Terschelling tien edelherten uitgezet. Herten komen van nature niet voor op het eiland. Ze kunnen op het eiland schade aanrichten aan de kwetsbare natuur en aan landbouwgewassen. Bovendien zijn er risico’s voor de verkeersveiligheid omdat de herten niet op een afgesloten terrein zitten.

De minister had de voorkeur voor het vangen van de herten. Gespecialiseerde dierenartsen hebben de afgelopen tijd tevergeefs geprobeerd de dieren te verdoven om ze over te brengen naar het vasteland. De vangacties hebben helaas te weinig opgeleverd. Eén hert werd gevangen. De rest van de herten is te schuw gebleken om van dichtbij verdoofd te kunnen worden met een verdovingspijl. Op basis van de opgedane ervaringen heeft de minister besloten dat de herten via afschot van het eiland verwijderd worden. In tegenstelling tot verdoven is schieten wel mogelijk omdat dit van veel grotere afstand kan.

Voor de minister staat voorop dat de overtreding van de Flora- en faunawet zo snel mogelijk ongedaan moet worden gemaakt. In december heeft de voorzieningen rechter dit onderschreven in een zaak die door de daders was aangespannen.
Provincie:
Tag(s):