woensdag, 21. oktober 2009 - 9:32

Hoge babysterfte in Nederland kan omlaag

Nederlandse verloskundigen en gynaecologen vertrouwen er bij bevallingen te veel op dat de natuur de problemen wel oplost. Hierdoor overlijden in Nederland meer baby's dan nodig is, zegt gynaecoloog en hoogleraar verloskunde bij het UMC Utrecht Gerard Visser woensdag in een interview met de Volkskrant.

De hoogleraar vindt dat het tijd is voor een omslag in de Nederlandse bevallingscultuur. Het verloskundige systeem in Nederland is achterhaald. Nederland kent één van de hoogste sterftecijfers onder baby's van Europa.

Volgens Visser moet er agressiever worden ingegrepen. Hij pleit ervoor de bevalling na 41 weken zwangerschap standaard op te wekken, mits de vrouw instemt. Nu gebeurt dat pas na 42 weken. Maar volgens Visser moet dit eerder gebeuren, omdat uit onderzoek blijkt dat het aantal baby’s dat in de baarmoeder sterft aan het einde oploopt.

Als men wacht tot na week 42, dan sterven er per duizend bevallingen één tot twee kinderen meer.

Visser vindt ook dat als een vrouw 38 weken zwanger is, er een formele risicoschatting moet plaatsvinden. Is alles in orde, dan hoeft er niets te gebeuren, maar als er risicofactoren aan het licht komen, dan moet worden ingegrepen. Ook moeten verloskundigen de bevallingen weer helemaal gaan begeleiden.

Hoogleraar verloskunde bij het AMC Simone Buitendijk zegt in een reactie dat meer onderzoek nodig is. Volgens haar hoeft het feit dat na 41 weken meer baby's overlijden niet te betekenen dat ze in leven blijven als de bevalling wordt opgewekt.

De kans op complicaties stijgt heel licht als je afwacht’, zegt vicevoorzitter Angela Verbeeten van de vereniging van verloskundigen (KNOV). ‘Als je de bevalling inleidt, krijg je juist meer complicaties. ’

Eind dit jaar komt een stuurgroep onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid met aanbevelingen voor verloskundigen en gynaecologen.
Categorie:
Tag(s):