dinsdag, 21. april 2009 - 18:34

Hogere snelheid treinen moet tijdwinst opleveren

Groningen

Het gaat bijzonder goed met de punctualiteit van de treinen van Arriva in de provincie Groningen. Dit blijkt uit de punctualiteitcijfers van spoorbeheerder ProRail. In de afgelopen maand (half maart tot half april 2009) lag de punctualiteit in de provincie Groningen ruim boven de afgesproken 95% en benaderden sommige lijnen zelfs de 100%.

Dit is een mooi resultaat van een reeks van maatregelen in de afgelopen jaren, maar Arriva en de provincie Groningen willen dat de punctualiteit zo hoog blijft of waar mogelijk, nog verder verbetert. In de afgelopen periode heeft ProRail onderzocht welke beperkingen er op dit moment in de infrastructuur zitten en hoe kleine infrastructurele maatregelen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de punctualiteit.

De meeste tijdwinst lijkt te behalen door het verhogen van de baanvaksnelheid op (delen van) de trajecten Groningen - Nieuweschans v.v. en (in iets mindere mate) op het traject Groningen - Roodeschool v.v.. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de verhoging van de snelheid op het baanvak Groningen - Zuidbroek van 100 naar 140 km/h, tussen Zuidbroek en Nieuweschans waar in plaats van 100 km/u ook 120/140 km/u gereden kan worden en als laatste tussen Sauwerd en Roodeschool waar de treinen in plaats van 70 km/u ook 100 km/u kunnen rijden. De verwachting is dat deze snelheidsverhogingen binnen een jaar gerealiseerd kunnen zijn.
Provincie:
Tag(s):