donderdag, 29. januari 2009 - 14:06

Hogescholen en universiteit gaan samenwerken

Maastricht

Hogeschool Zuyd, Fontys Hogescholen en Universiteit Maastricht hebben de gezamenlijke ambitie om in Limburg een kwalitatief zeer hoogwaardig educatief instituut van (inter)nationale allure te vestigen. Dit instituut zal leraren opleiden die onderwijs geven aan kinderen vanaf vier jaar tot en met jong volwassenen.

Studenten kunnen in het instituut opleidingen volgen op bachelor- en masterniveau. Het instituut zal een omvang krijgen van ongeveer 2000 studenten. Daarnaast zal - in verbinding met (inter)nationale ontwikkelingen - onderzoek worden uitgevoerd naar de effecten van onderwijsinnovaties. Bovendien zal vanuit dit educatieve instituut het onderwijsveld ondersteund worden op het gebied van cursussen en zakelijke dienstverlening.

Met deze bundeling van krachten geven Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht gezamenlijk ook een kwalitatief en een kwantitatief antwoord op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de regio - krimp tot 2025 - en is de aanwezigheid van krachtige en kwalitatief hoogwaardige educatieve opleidingen voor primair en voortgezet onderwijs in Limburg gegarandeerd.
Provincie:
Tag(s):