maandag, 15. juni 2009 - 19:25

Hondenpoep op de Zomermenukaart

Kapelle

Hondenpoep op straat en op speelveldjes is een grote bron van ergernis.In de gemeente Kapelle zijn de afgelopen jaren verschillende acties ondernomen om dit in te perken. Helaas zijn er nog steeds veel baasjes die de hondenpoep niet opruimen, ondanks alle voorzieningen zoals hondenhaltes en afvalbakken.

Daarom zijn de regels die hiervoor in Kapelle gelden opgenomen in de zomermenukaart:

- in de bebouwde kom: hond aan de lijn, hondenpoep op straat en trottoir direct opruimen;

- buiten de bebouwde kom: de hond mag los, mits de baas voldoende controle over de hond heeft, hondenpoep op straat direct opruimen;

- speelplaatsen: verboden voor honden.

De gemeente doet nogmaals een oproep aan alle hondenbezitters om de poep van de hond op te ruimen. Het is een kleine moeite en u doet er velen een groot plezier mee. Daarnaast zijn er in de Algemene Plaatselijke Verordening nog meer regeltjes opgenomen om het ieder zoveel mogelijk naar de zin te maken.

De Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’S) zullen namens de gemeente op het naleefgedrag controleren en waarnodig proces verbalen uitschrijven. Dat doen zij natuurlijk ook voor andere zaken om op die manier de leefbaarheid voor een ieder aangenaam te houden.
Provincie:
Tag(s):