donderdag, 9. april 2009 - 11:57

Honderdmiljoen euro onterecht gedeclareerd in zorg

Zeist

Zorgverzekeraars besparen weer meer door controle- en fraudebeleid
In 2008 hebben de zorgverzekeraars de Nederlandse zorg 100 miljoen euro bespaard door controle en fraudedetectie – een stijging van 52% ten opzichte van 2007.

Met name grote fraudezaken zijn aan het licht gekomen. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zorgverzekeraars verwachten de komende jaren een nog grotere besparing door meer en beter samen te werken met elkaar en andere partners in de keten.

De bespaarde 100 miljoen euro (niet uitgekeerd of teruggevorderd) bestaat uit 93 miljoen euro onterechte declaraties en 7 miljoen euro aan declaraties die opzettelijk onjuist zijn ingediend: fraude.

Het gemiddelde fraudebedrag is gestegen, evenals het aantal registraties in het fraudewaarschuwingssysteem EVR. Dat geldt ook voor de sanctiegraad; het percentage van de fraudes waarbij een sanctie is opgelegd. Deze sancties betreffen onder meer een waarschuwing, terugvordering van het claimbedrag en gemaakte kosten, registratie in het EVR of aangifte.

Uit de inventarisatie blijkt dat zorgverzekeraars in 2008 extra inspanningen hebben geleverd om onterechte declaraties en fraude op te sporen. Ze maken meer gebruik van detectietechnieken en er is meer samenwerking met controleafdelingen.

Zorgverzekeraars maken meer mensen vrij voor de fraudebeheersing en hebben nadrukkelijke aandacht voor interne fraude door screening van nieuwe medewerkers en specifieke aanpak van interne fraude. Ook maken zij meer afspraken met politie/justitie over de vervolging van fraude.

Om nog meer te besparen moet volgens de zorgverzekeraars nog meer worden samengewerkt, zowel door zorgverzekeraars onderling als met andere partijen in de zorgketen.

Daarom willen zij in 2009 en 2010 de krachten bundelen met het ministerie van VWS, de NZa, patiënten- en consumentenorganisaties, zorgaanbieders, het OM en de FIOD-ECD.

Dit moet leiden tot regelgeving met minder frauderisico’s, een betere detectie van fraude en een betere vervolging van fraude in de zorg. Ook willen zorgverzekeraars met de verschillende partijen binnen de zorg in gesprek gaan over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om niet te frauderen of fraude tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):