donderdag, 23. juli 2009 - 21:26

Hoofd Ghanese koning overgedragen aan stamleiders

Den Haag

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn donderdag met een ceremonie de stoffelijke resten van de negentiende eeuwse Ahanta-koning Badu Bonsu II overgedragen aan Ghana. Minister Verhagen, tijdelijk zaakgelastigde van Ghana in Nederland Odoi-Anim, en Ahante-stamleider Etsin Kofi II ondertekenden daartoe de Verklaring van Overdracht.

Ghana verzocht in 2008 om teruggave van de stoffelijke resten, die zich in de academische collectie van het Leids Universitair Medisch Centrum bevonden. In mei van dit jaar werd aan dit verzoek na bemiddeling door de ministeries van Buitenlandse zaken en OCW gehoor gegeven.

De overdracht vond plaats in aanwezigheid van een afvaardiging van Ahanta-stamleiders, waaronder een achterachterkleinzoon van Badu Bonsu II. De stamleiders bezegelden de ondertekening met een korte ceremonie.

Badu Bonsu II, koning van Ahanta, doodde in 1838 twee Nederlandse gezanten, en werd door zijn eigen volk uitgeleverd aan de Nederlandse machthebbers in de Goudkust (het tegenwoordige Ghana). De koning werd ter dood veroordeeld en opgehangen. Zijn hoofd werd verwijderd, geconserveerd en naar Nederland gebracht.
Provincie:
Tag(s):