maandag, 2. februari 2009 - 14:45

Hoogeveense burgemeester koninklijk onderscheiden

Hoogeveen

Burgemeester Willem Urlings van Hoogeveen is maandagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Na ruim tien jaar burgemeester van deze Drentse gemeente te zijn geweest, neemt hij vandaag officieel afscheid. De 58-jarige Urlings kreeg uit handen van de plaatsvervangend Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, Anneke Haarsma, de versierselen, behorend bij de koninklijke onderscheiding.

Als burgemeester heeft Urlings een lange staat van dienst. Sinds 1984 bekleedde hij deze functie achtereenvolgens in Ootmarsum, Son en Breugel en Hoogeveen. In deze Drentse gemeente had hij naast zijn reguliere taken onder meer economische zaken, ontwikkelingssamenwerking, stedenkring en communicatie in zijn portefeuille. Met een geheel eigen stijl van optreden heeft hij op uitstekende wijze invulling gegeven aan deze functies.

Buitengewoon veel indruk heeft hij gemaakt met zijn doortastende optreden in crisissituaties, zoals de watersnood kort na zijn aantreden in Hoogeveen en vorig jaar de affaire rond een dierenwinkel in zijn gemeente.

Buiten het burgemeestersambt om heeft Willem Urlings zich de afgelopen jaren ook nog als voorzitter van Stichting Drentse Museum sterk gemaakt voor de verzelfstandiging van het museum, was hij voorzitter van de uitvaartvereniging Yarden, bestuurslid van de Stichting Vrienden van Van Boeyen, lid van het Comité van Aanbeveling van een hospice te Hoogeveen. Verder was hij betrokken bij de oprichting van het parkmanagement op het bedrijventerrein Buitenvaart in zijn gemeente.
Provincie:
Tag(s):