dinsdag, 13. januari 2009 - 15:18

Hoogspanningslijnen ondergronds

Delft

Netwerkbeheerder TenneT en de TU Delft gaan de komende jaren ondergrondse verbindingen aanleggen. Dit gebeurt op trajecten waar hoogspanningslijnen te dicht bij woonwijken komen of waar de verbinding landschappelijk of ecologisch waardevolle gebieden doorsnijdt.

Netwerkbeheerder TenneT wil de lengte ondergronds beperken tot maximaal twintig kilometer om de kans op storingen te beperken. Dit op grond van een praktijkvoorbeeld in Japan en ook een eerste analyse van de TU Delft. Hieruit blijkt dat tot 20 kilometer ondergronds vooralsnog verantwoord lijkt.

De verbindingen gaan onder de grond omdat er maatschappelijke bezwaren zijn zoals horizonvervuiling, natuurverstoring en vermindering van de recreatiewaarde van groene gebieden door hoogspanningsmasten en -draden. De provincie en veel betrokken overheden zijn voorstander van een volledig ondergrondse aanleg van de nieuwe verbinding door de Randstad. Het gaat om een hoogspanningsverbinding dwars door de Randstad, een tussen Beverwijk en Wateringen (87 kilometer) en in Zuid-Holland om delen van het Groene Hart en Midden-Delfland.

Met de nieuwe manier van verbindingen aanleggen willen TU Delft en TenneT ervaring opdoen. Ze willen zien hoe het elektriciteitssysteem zich gedraagt met de lange ondergrondse verbinding. De studie, die volgens de website van TenneT wereldwijd wordt gevolgd, zal antwoord moeten geven op de vraag of het verantwoord is om nog grotere afstanden ondergronds aan te leggen. Dit onderzoek zal zes tot acht jaar in beslag nemen.

Gedeputeerde Manita Koop van Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen is blij dat er meer onderzoek gedaan wordt naar ondergrondse verbindingen. Manita Koop: “Dit is mede te danken aan de lobby van bestuurders in het gebied en van Provinciale Staten. De provincie hoort positieve geluiden uit wetenschappelijke kring over ondergrondse aanleg. We hebben er vertrouwen in dat uit het onderzoek zal blijken dat ook meer dan 20 kilometer ondergronds mogelijk zal zijn. We zien dit als een eerste goede stap. Bij ondergrondse bekabeling komt innovatie, duurzaamheid, energie en kwaliteit van de openbare ruimte samen. Dit moet een uitdaging zijn om de doelstellingen te realiseren."

Hoewel de aanlegkosten van ondergrondse kabels fors hoger zijn dan van bovengrondse lijnen, de Volkskrant meldt 12,3 miljoen in plaats van 2,3 miljoen, zullen ze onder meer door de lange terugverdientijd slechts tot zeer geringe tariefstijgingen leiden.
Provincie:
Tag(s):