dinsdag, 27. januari 2009 - 18:50

Huisartsen nemen actieve rol in preventie

Ongeveer een kwart van de huisartsen roept patiënten actief op voor preventieve metingen voor hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekte. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Bijna alle huisartsen doen dit soort metingen als mensen met een groot risico, zoals erfelijke aanleg, overgewicht en roken op het spreekuur komen.

Met subsidie van de Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds en Nierstichting Nederland onderzocht het NIVEL voor het gezamenlijk preventieprogramma LekkerLangLeven de houding van huisartsen in Nederland ten opzichte van preventie. Huisartsen staan vooral positief tegenover preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierziekten. Voor preventie van kanker en psychische problemen is nog wat minder belangstelling.

Het aantal mensen met diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en nierziekten groeit snel. Die groei moet worden gestopt, zodat meer mensen gezond oud worden. Daarom investeren de drie fondsen in het preventieprogramma LekkerLangLeven. Een logische samenwerking: om diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen, moeten dezelfde risicofactoren worden aangepakt. Omdat de drempel naar de huisarts laag is, kan deze een belangrijke rol spelen in preventie. De huisartsenorganisaties NHG en LHV werken daarom samen met de NVAB, Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds en Nierstichting Nederland. Er is veel te winnen als mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierziekten actief en vroegtijdig worden opgespoord.

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen met betrekking tot het organiseren van preventie. Het grootste gedeelte van de preventieve activiteiten wordt nog steeds door de huisarts zelf uitgevoerd, terwijl veel taken overgenomen kunnen worden door een praktijkondersteuner. Deze wordt wel steeds vaker ingezet voor vervolgconsulten. Huisartsen kunnen patiënten ook doorverwijzen naar de fysiotherapeut, diëtist of bijvoorbeeld naar de GGD of thuiszorg, voor het stoppen met roken. Samenwerking met relevante professionals zijn goede mogelijkheden om capaciteitsproblemen te voorkomen en preventie tot een succes te maken.
Categorie:
Tag(s):