maandag, 9. februari 2009 - 9:42

Huishoudens geven minder aan goede doelen

Den Haag

In de afgelopen 15 jaar varieerde het gemiddelde bedrag dat huishoudens jaarlijks uitgeven aan goede doelen aanzienlijk. Begin jaren negentig daalde het bedrag, om vervolgens een aantal jaren op ongeveer hetzelfde niveau te blijven.

Pas in 2004 trokken de uitgaven weer duidelijk aan, maar in 2007 daalden ze alweer. Een huishouden gaf toen gemiddeld 308 euro uit aan goede doelen. Dat is aanmerkelijk minder dan in 1992 toen nog 357 euro werd uitgetrokken.

De uitgaven aan goede doelen kunnen onderverdeeld worden in collectes en donaties en contributies aan maatschappelijke organisaties. Bedroegen de uitgaven aan collectes en donaties in 1992 nog 204 euro, in 2007 is dat teruggelopen naar 149 euro. De contributies van maatschappelijke organisaties bleven daarentegen vrijwel gelijk, 153 euro in 1992 tegen 159 euro in 2007.

De uitgaven voor goede doelen maakten in 2007 ongeveer 1 procent uit van de totale bestedingen (bijna 30 duizend euro) van een huishouden. Ter vergelijking, de Nederlandse overheid besteedde dat jaar aan officiële ontwikkelingshulp ongeveer 0,8 procent van het bruto nationaal inkomen.
Categorie:
Tag(s):