zaterdag, 29. augustus 2009 - 12:41

Huizinga investeert 25 miljoen in fietsnelwegen

Den Haag

Het aantal fietssnelwegen zal deze kabinetsperiode zeker verdubbelen. Tineke Huizinga, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, investeert 25 miljoen euro in meer fietssnelwegen. Het is één van de vele maatregelen die het kabinet neemt om het fietsgebruik te stimuleren. Immers, fietsen is praktisch, gezond en goed voor het milieu, zo schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij aankomst van de eerste toerfietsers van de Vuelta Toertocht in Assen riep staatssecretaris Huizinga samen met voormalig profwielrenner Michael Boogerd de enthousiaste amateurfietsers op om vaker de fiets te nemen, ook voor het woon-werkverkeer. "Laat de auto maandag eens staan en ga op de fiets naar uw werk. Het is elke dag tijd voor de Ronde van Nederland", aldus Huizinga.

Eerste pilots wijzen uit dat in stedelijke gebieden zo’n vijf procent van de autoforenzen door aanleg van fietssnelwegen is te verleiden om vaker de fiets te nemen.

Vijf fietssnelwegen zijn inmiddels in gebruik; voor de fietssnelwegen Den Haag-Leiden en Arnhem-Nijmegen zijn de plannen nog dit jaar gereed. Stadsregio’s en provincies worden uitgenodigd om met voorstellen te komen voor nog meer fietssnelwegen.

Het blijft niet bij fietssnelwegen alleen. Met zeven ministeries is er sprake van een kabinetsbrede inzet om de fietser de wind in de rug te geven. Zo komen er tot 2013 bij stations maar liefst 100.000 extra stallingsplaatsen voor fietsen.

In samenwerking met zeker 20 gemeenten zal werk worden gemaakt van het ruimen van ‘wees’fietsen. Dat levert in de praktijk tot 20% meer stallingsruimte op. Ook voor bus- en tramhaltes volgt een impuls voor fietsenstallingen.

In het kader van verkeersveiligheid zal een praktijkproef met botsvriendelijke auto’s met airbag in de voorruit van start gaan. Met steun van het rijk wordt de fietsplanner van de Fietsersbond en de provincies verder ontwikkeld. En om de fietsendiefstal terug te dringen wordt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken onder meer ingezet op een framenummerverplichting per 2011 en het beschikbaar stellen van scanners aan politiekorpsen voor het uitlezen van de antidiefstalchip.

Het stimuleren van het fietsgebruik is een zaak van zowel rijksoverheid, provincies, gemeenten de fietsbranche en maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond. De verschillende maatregelen en projecten komen dan ook in nauwe samenwerking met de verschillende spelers in het veld tot stand. Het rijk wil vooral faciliteren en randvoorwaarden scheppen voor ‘comfortabel, veilig en voordelig fietsen’.

De brief over de kabinetsbrede inzet voor het stimuleren van fietsgebruik zet helder uiteen op welke wijze de rijksoverheid mee wil helpen het fietsgebruik te stimuleren. Tegelijkertijd is het ook de reactie op de eerder gepresenteerde initiatiefnota "Fietsen in Nederland … een tandje erbij" van het Tweede Kamerlid Atsma.
Provincie:
Tag(s):