donderdag, 11. juni 2009 - 15:35

'Identificatieplicht functioneert goed'

Den Haag

Het aantal boetes dat wordt opgelegd voor het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs is de afgelopen jaren fors gedaald van 70.000 in 2005 naar 21.000 vorig jaar. Dat blijkt uit een evaluatie die minister Hirsch Ballin van Justitie donderdag naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Steeds meer mensen dragen een identiteitsbewijs bij zich. Veruit de meeste controles vinden plaats als er sprake is van overlast of overtredingen. Het gaat dan vooral om openbare dronkenschap, baldadigheid en zwartrijders in het openbaar vervoer. De Wet op de uitgebreide identificatieplicht (WUID) functioneert naar behoren.

Strafrechtelijk optreden is beter mogelijk omdat de juiste identiteit van de overtreder kan worden vastgesteld. Verder wordt de identiteitsvaststelling benut om zicht te krijgen op jeugdgroepen die regelmatig overlast veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):