woensdag, 29. april 2009 - 23:24

IGZ stelt onderzoek in naar chirurg Scheper ziekenhuis

Emmen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt een onderzoek in naar een 57-jarige chirurg van het Scheper ziekenhuis in Emmen. Aanleiding hiervoor is het overlijden van meerdere patiënten die een maagverkleiningsoperatie hebben ondergaan die zijn uitgevoerd door de betreffende chirurg.

Het onderzoek naar de maagverkleiningsoperaties en naar het handelen van de chirurg wordt uitgevoerd door een ziekenhuiscommissie waarbij een onafhankelijke deskundige is betrokken van de Werkgroep Bariatrische Chirurgie van de Nederlandse Vereniging van Gastro-Intestinale Chirurgie. Het onderzoek gaat tevens na of het overlijden van twee andere patiënten ook verband houdt met het handelen van de chirurg.

Bij de IGZ zijn momenteel zes sterfgevallen bekend als gevolg van maagverkleiningsoperaties in het Scheper ziekenhuis. Het Scheper ziekenhuis meldde vier sterfgevallen bij de IGZ als calamiteit. Van een calamiteit is sprake als er een sterk vermoeden bestaat van een verband tussen de geleverde zorg en het overlijden van de patiënt.

De betreffende chirurg stond bekend als een expert op het gebeid van bariatrische chirurgie. Meerdere zorgverzekeraar rade hun cliënten aan om de operatie in het Scheper ziekenhuis te late uit voeren. De chirurg zou zelf zijn werk hebben neergelegd hangende het onderzoek.

Naar aanleiding van de commotie omtrent de chirurg, dook er ook informatie op over het verleden van de arts. Deze zou eerder gewerkt hebben in een Duits ziekenhuis en tijdens een operatie een doek achtergelaten hebben in de buik van de patiënt. De infectie die hierdoor optrad, werd de patiënt fataal. Het Scheper ziekenhuis laat weten niet op de hoogte te zijn geweest van het verleden van de chirurg.

Meerdere nabestaanden van patiënten die zijn overleden na de maagverkleiningsoperatie, hebben zich verenigd en hebben als doel om er voor te zorgen dat de chirurg zijn vak niet meer mag uitvoeren. Ook vinden de lotgenoten dat de Raad van Bestuur conclusies moet trekken uit de ontstane informatie. Gezamenlijk probeert men door middel van een claim een schadevergoeding te krijgen.Website Lotgenoten Emmen
Provincie:
Tag(s):