donderdag, 12. november 2009 - 21:34

IJs in Groenland verdwijnt in snel tempo

Utrecht

De hoeveelheid ijs op Groenland neemt sinds 2000 steeds sneller af. Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met het KNMI, de Technische Universiteit Delft, de universiteiten van Bristol en Californië (Irvine) en het Jet Propulsion Laboratory. Satellietobservaties en regionale atmosfeermodellen bevestigen deze bevindingen onafhankelijk van elkaar. Op 13 november verschijnt hierover een publicatie in het toonaangevende tijdschrift Science.

Sinds 2000 heeft de Groenlandse ijskap 1500 gigaton aan ijs verloren. Dit komt overeen met een zeespiegelstijging van 0,5 mm per jaar. De ene helft van het ijs verdween als extra smeltwater aan het oppervlak van de ijskap, de andere in de vorm van extra ijsbergen. De warme zomers van 2006 tot en met 2008 versnelden de ijsafname verder tot 273 gigaton per jaar. Dit komt overeen met 0,75 millimeter zeespiegelstijging per jaar. De ijskap van Groenland bevat genoeg water om de zeespiegel wereldwijd met 7 meter te laten stijgen.

Het verlies aan ijs zou nog groter zijn geweest als niet ook de sneeuwval op Groenland de laatste tien jaar was toegenomen. “De extra sneeuwval maskeerde het verlies aan ijs”, zegt Michiel van den Broeke, hoogleraar Polaire Meteorologie aan de Universiteit Utrecht. “Bovendien bevroor een belangrijk deel van het extra smeltwater opnieuw in het koude sneeuwdek dat de ijskap bedekt. Zonder deze remmende effecten, was het verlies aan ijs na 1996 het dubbele geweest van wat we nu hebben gezien.”
Provincie:
Tag(s):