donderdag, 8. januari 2009 - 19:47

IJsgang belemmert scheepvaart IJsselmeer

Amsterdam

Donderdagmiddag kwamen enkele binnenvaartschepen aan bij de Oranje Sluizen in Amsterdam. Met een afstand van ongeveer 100 meter tussen de schepen voeren zij door de opengebroken vaargeul. Links en rechts is het IJmeer dichtgevroren en een enkele waaghals schaatste al langs de kanten.

Rijkswaterstaat heeft met ijsbrekers een geul in het IJsselmeer en Markermeer voor de scheepvaart open gebroken. Zolang de sluizen draaien zal getracht worden de geulen open te houden. Eventueel kunnen de schepen in convoi over het IJsselmeer en Markermeer varen mocht de ijsgang te zwaar worden.

Schippers krijgen ook steeds meer te maken met vaarverboden. Schaatsers en liefhebbers nemen steeds meer ruimte op de vaarroute in.


Rijkswaterstaat is sinds vorige week druk doende met het openhouden van de vaarroutes op het Twentekanaal, het Zwarte Water en het Meppelerdiep. In de Rotterdamse haven wordt ook een ijsbreker ingezet. Sinds dinsdag wordt ook de Zuid-Willemsvaart van Veghel naar Helmond en het Wilhelminanaal open gehouden.
Provincie:
Tag(s):