maandag, 23. februari 2009 - 9:08

Imago 'kampers' nog steeds slecht

Utrecht

Het beeld wat er bestaat over woonwagenbewoners blijft over het algemeen slecht. Woonwagenkampen zouden een bolwerk zijn van criminaliteit en hennepteelt, waardoor bewoners van een kamp moeilijk hypotheken en verzekeringen kan afsluiten. Dit meldt het Nederlands Dagblad.

Nederland telt een duizendtal locaties waar zo’n 8300 woonwagens op staan. Doordat de woonwagenwet is afgeschaft zijn provincies en gemeenten verantwoordelijk voor het beleid wat er gevoerd word op het terrein. Volgens het Nederlands Dagblad schuiven deze de verantwoordelijkheid vaak af en verzwakt het toezicht op de kampen.

Lex de Boer, directeur van Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) stelt dat de aanwezigheid van criminaliteit in de kampen gelijk is aan die van 'een gemiddelde Vogelaarwijk'. ‘In die wijken vindt echter handhaving plaats. Dat is tot nu toe in de kampen nog te weinig gebeurd', aldus De Boer

De koepelorganisatie van corporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de SEV komen binnenkort bijeen om het woonwagenbeleid een nieuwe impuls te geven.
Provincie:
Tag(s):