donderdag, 19. november 2009 - 20:33

Informatiebijeenkomst ‘Schaalsprong Almere’

Almere

Na jaren van onderzoek, nam het kabinet op 6 november een besluit over de Schaalsprong van Almere. Het kabinet kiest voor een ecologische, infrastructurele en stedelijke Schaalsprong, en daarmee voor een westelijke ontwikkeling van Almere, inclusief een IJmeerlijn. Op maandag 23 november a.s. is er een informatiebijeenkomst, waarin burgemeester Annemarie Jorritsma en projectdirecteur Henk Meijer alle geïnteresseerden in vogelvlucht meenemen langs dit kabinetsbesluit.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Almere, op verzoek van het rijk, onderzocht of en hoe de stad kan groeien, om op termijn plaats te kunnen bieden aan 350.000 inwoners. Op deze manier kunnen waardevolle natuurgebieden elders in het land - denk aan het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug of Waterland - behouden blijven, en krijgt de economische driehoek Amsterdam/Almere/Utrecht een grote impuls. Tegelijkertijd biedt de groei Almere de kans uit te groeien tot een complete en duurzame stad. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de Concept Structuurvisie Almere 2.0, waarin de gemeente Almere het gewenste ontwikkelingsperspectief beschrijft. Cruciaal in dit eindbeeld is de aanleg van een IJmeerlijn, een fysieke, economische, sociale en culturele verbinding tussen Amsterdam en Almere.

Op 6 november maakte het kabinet bekend het door Almere opgestelde voorkeursalternatief te omarmen: een ontwikkelingsas met een sterk stedelijke ontwikkeling aan de westzijde van Almere, die via een IJmeerlijn aansluit op IJburg in Amsterdam, een binnenstedelijke verdichting rond het Weerwater en bijzondere, landelijke woonmilieus aan de oostzijde van de stad. Met deze gezamenlijke ‘stip op de horizon’ ontstaat beleidszekerheid voor de oostzijde en het centrum van Almere. Het gesprek richt zich in de komende jaren op het westen van de stad: kan deze westelijke ontwikkelingsrichting - mét een IJmeerlijn - worden geoptimaliseerd?

Het kabinet wil tegelijkertijd dírect tot uitvoering overgaan. Er is dan ook een veelvoud van besluiten genomen, die gelijk kunnen worden doorgevoerd. Zo stelt het kabinet €37 miljoen beschikbaar voor de vestiging van een hogeschool, en wordt er circa €46 miljoen geïnvesteerd in de Weerwaterzone. Maar er is meer.

Bent u benieuwd naar álle korte termijn maatregelen? Wilt u weten hoe de westelijke ontwikkeling verder wordt uitgewerkt? En wat betekent het kabinetsbesluit voor de regio en voor de stad?

Op maandag 23 november 2009 vindt een speciale informatieavond plaats, waarin deze - en meer! - vragen worden beantwoord. Iedereen is van harte welkom in Casa Casla (Weerwaterplein 3, Almere Stad), vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur starten burgemeester Annemarie Jorritsma en projectdirecteur Henk Meijer met de plenaire presentatie. Er is, zowel voor als na deze presentatie, volop gelegenheid om vragen te stellen!
Provincie:
Tag(s):