vrijdag, 27. februari 2009 - 9:30

Infuuspompen thuissituatie bron van zorg

Groningen

Professionals die zich bezighouden met infuusbehandeling in de thuiszorg, werken slecht samen en zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars verantwoordelijkheden. Hierdoor kunnen fouten ontstaan in overdracht van informatie. Bovendien is niet altijd duidelijk wie de regie heeft voor de behandeling met een infuuspomp bij een patiënt thuis.

Dit schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het vandaag verschenen rapport 'infuuspompen in de thuissituatie; een goede ontwikkeling, maar toepassing moet veiliger'.

De IGZ vindt het gebruik van infuuspompen thuis voor patiënten een goede ontwikkeling. Maar dan moeten de risico's wel ondervangen worden. Het gebruik van infuuspompen thuis moet veilig zijn. In haar rapport schrijft de IGZ zorgen te hebben over de toepassing van infuuspompen in de thuiszorg, onder andere doordat Thuiszorgorganisaties soms te lichtzinnig infuusbehandelingen aannemen zonder dat de organisaties kunnen waarborgen dat dit verantwoord plaatsvindt.

Ook werken verpleegkundigen in de thuissituatie meestal alleen. Bij de berekening van de inloopsnelheid van de vloeistof en het instellen van de pomp in de thuiszorg vindt geen 'dubbelcheck' plaats. Dit vergroot de kans op fouten. Het veiliger toepassen van infuuspompen thuis is niet moeilijk te organiseren. Een dubbelcheck bijvoorbeeld op de berekening van de inloopsnelheid van medicijnen kan gedaan worden door een telefonisch contact met een tweede verpleegkundige.

De IGZ wil dat thuiszorgorganisaties en hun verpleegkundigen, artsen, transferverpleegkundigen, fabrikanten en wederverkopers maatregelen nemen om de inzet van infuuspompen voor cliënten in de thuissituatie veiliger te maken.
Provincie:
Tag(s):