vrijdag, 13. februari 2009 - 9:53

Inhaalspoor tussen Sneek en Leeuwarden

Sneek

ProRail start binnenkort op initiatief van de provincie Fryslân met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een inhaalspoor met perron ter hoogte van het huidige station Sneek Noord. Dit is nodig om de capaciteit te vergroten zodat er een extra trein op het traject Sneek en Leeuwarden kan rijden.

Op het traject, Leeuwarden en Sneek rijden er momenteel twee treinen per uur, waarvan er in Sneek één doorrijdt naar Stavoren. Nadat Arriva aangaf meer capaciteit te willen, is onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het rijden van een derde trein mogelijk is door de realisatie van een inhaalspoor met perron.

Begin maart begint het kappen van de bomen langs de sloot bij het bestaande perron. Het gaat om bomen waarvoor geen kapvergunning nodig is. Naar verwachting wordt gestart rond de zomer. Voordat de werkzaamheden aan de bouw van het perron en het inhaalspoor van start gaan vindt er een informatieavond voor de inwoners van Sneek plaats. Direct omwonenden krijgen ook informatie per brief over de werkzaamheden. Naar verwachting zijn het inhaalspoor en het perron eind 2010 gereed.
Provincie:
Tag(s):