maandag, 9. februari 2009 - 20:43

Inloopavond groenstructuurplan De Holten III

Marum

De gemeente Marum wil dit voorjaar beginnen met de groeninrichting van woongebied De Holten III. Voor de inrichting is een groenstructuurplan opgesteld. Tijdens de inloopavond op woensdag 11 februari liggen tussen 19.30 – 21.00 uur de uitgewerkte plannen ter inzage op het gemeentehuis.

Er zijn ambtenaren aanwezig die nadere informatie verstrekken en vragen beantwoorden. De vragen en opmerkingen die tijdens de inloopavond ter sprake komen, zullen - voor zover mogelijk - verwerkt worden in het definitieve plan.

Het afgelopen najaar heeft de gemeente Marum bepaalde delen van woongebied De Holten III woonrijp gemaakt. De werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht, bestonden uit straatwerk, asfaltering en grondwerken. Komend voorjaar zal worden gestart met de aanleg van het groen
Provincie:
Tag(s):