woensdag, 14. januari 2009 - 19:32

Inspectie beschoeiing vaarweg en watergangen

Appingedam

Vanaf maandag 19 januari zal door adviesbureau Oranjewoud, vooropnamebeschoeiingen gaan plaatsvinden in de vaarweg De Groeve en de watergangen Meerkoetlaan/Meedensingel/ged. Netweg/Takenslaan/ Hooft van Iddekingesingel.

De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen (tot 7 februari). De recreatievaart in De Groeve zal hiervan beperkt tot geen hinder van ondervinden.

Bij eventuele betreding van particuliere aanliggende percelen zal vooraf toestemming worden gevraagd en kunnen de eigenaren ten alle tijden aan de medewerkers vragen naar een geldig identiteitsbewijs.


De exacte duur van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersgesteldheid.
Provincie:
Tag(s):