zondag, 21. juni 2009 - 17:16

Interregionale executieactie Noordelijke provincies

De politiekorpsen van Groningen, Fryslân en Drenthe hebben zaterdag 20 juni weer een grote interregionale executieactie gehouden. Met 24 medewerkers van het team Arrestantenverzorging en Justitiële Ondersteuning (teams AJO) en de basis politiezorg werden in Fryslân ruim 180 adressen bezocht.

Daarbij werden in totaal 28 aanhoudingen verricht. Vijf arrestanten kozen er voor alsnog een boete te betalen. Twee arrestanten werden in verband met verjaring weer op vrije voeten gesteld. Er werd tijdens de actie ca. € 14000 ,= aan openstaande boetes geïnd. De veroordeelden moeten in totaal 390 dagen gevangenisstraf of hechtenis uitzitten. Verder weren 38 niet-onherroepelijke vonnissen betekend en drie voertuigen buiten gebruik gesteld.

Eens per jaar houden de drie korpsen een gezamenlijke actie waarin wordt samengewerkt met de verschillende teams van de basispolitiezorg, de Dienst Vervoer & Ondersteuning van het Ministerie van Justitie, het Landelijk Coördinatie Centrum Arrestatiebevelen (LCA) van het CJIB en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. Het doel van deze acties is om een flinke hoeveelheid executieopdrachten (nog openstaande vonnissen zoals boetes, hechtenis en gevangenisstraf), afkomstig van het CJIB, af te handelen. Hopelijk wordt daardoor het betalingsgedrag van de betrokkenen beïnvloed. De acties laten zien dat het menens is en dat veroordelingen en het niet (tijdig) betalen uiteindelijk lijdt tot aanhouding en/of gijzeling. De resultaten stemmen evenals vorig jaar tot tevredenheid. Toen werden er bijna 70 personen aangehouden. Mede door de publiciteit rondom de acties wordt er veel betaald. Ook in de dagen na de acties is dit nog merkbaar aan de loketten van de parketpolitie.

Naast deze interregionale actie houden de AJO-teams drie keer per jaar (in elke provincie één) gezamenlijk acties met ondersteuning van parketwachters bij elkaar in de regio. Het Friese team houdt verder ongeveer eens per vier weken binnen Fryslân nog regelmatig acties in samenwerking met de lokale politieteams. Naast de acties zijn de AJO-medewerkers zes dagen in de week op pad met executieopdrachten.

Het Friese team AJO heeft vijf hoofdtaken:

verzorging van arrestanten (Leeuwarden en Drachten en de rechtbank en het gerechtshof)

vervoer van arrestanten

betekenen van gerechtelijke stukken

ordehandhaving bij de verschillende zittingen (o.a. kantonrechter, rechtbank en gerechtshof) en

uitvoeren van executieopdrachten.

Verder verleent ze ook ondersteuning bij evenementen zoals risicowedstrijden, PC Franeker, houseparty’s enzovoorts. Daarbij ondersteunt ze voornamelijk met arrestantenzorg en het arrestantentransport.
Provincie:
Tag(s):