dinsdag, 24. februari 2009 - 19:27

Investering van 1 miljard euro in Noord-Hollandse economie

Haarlem

Noord-Holland neemt maatregelen om de gevolgen van de economische recessie in de provincie zo goed mogelijk op te vangen. In totaal wordt bijna 1 miljard euro geïnvesteerd in projecten op het gebied van mobiliteit, sociale infrastructuur en duurzaamheid. Dit heeft de provincie dinsdag 24 februari bekendgemaakt.

Investeringsimpulsen
€ 400 miljoen komt uit de 1e investeringimpuls en daar is in de startperiode van deze recessie nog € 500 miljoen bijgekomen in de vorm van een 2e investeringimpuls. Waar mogelijk worden projecten naar voren gehaald. Dat hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten.

Projecten
De herstructurering van het Hembrugterrein en het middenhavengebied in Velsen worden eerder uitgevoerd dan gepland. Op het gebied van woningbouw gaat de provincie kijken naar duurzaamheidmaatregelen en energiebesparing, aanhakend bij de rijksmaatregel. De provincie gaat investeren in de Stelling van Amsterdam, zoals Fort Pampus.

Ook voor de Westfrisiaweg, het openbaar vervoerprogramma en de zeesluis wordt gekeken of projecten versneld uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast overweegt de provincie een garantiestelsel/aanjaagfonds op te zetten om de kredietverstrekking voor grote bouwprojecten te stimuleren.

Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende (technische) kennis, zijn GS van plan een speciale regeling in het leven te roepen om (technisch) geschoolde medewerkers vast te houden voor de branche.

Werkgelegenheid
Met deze maatregelen wil de provincie voorkomen dat de situatie verder verslechtert. Gedeputeerde Staten hebben voor deze aanpak gekozen, omdat het effect heeft op de economie. De inzet is om werkgelegenheid te behouden. Gedeputeerde Jaap Bond: "Ik ben niet iemand van de paniekvoetbal, maar we moeten wel iets doen als provincie. We hebben nu concrete maatregelen genomen, vooral in de sectoren die het meest te lijden hebben."

Samenwerking
De maatregelen die de provincie Noord-Holland neemt, zijn alleen succesvol wanneer alle overheden samenwerken en hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Zo haakt de provincie – waar mogelijk – aan bij initiatieven vanuit het rijk. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met duurzaamheid en energiebesparing in de woningbouw.
Provincie:
Tag(s):