vrijdag, 26. juni 2009 - 9:27

Investeringsimpuls voor stationsomgeving Oldenzaal

Oldenzaal

Oldenzaal - In het coalitieakkoord 2007-2011 “&Overijssel!” hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd dat de provincie een bijdrage wil leveren aan de aanpak en ontwikkeling van de stationsomgevingen van onder meer Oldenzaal. Dit heeft de provincie Overijssel bekendgemaakt.

Stationsomgevingen hebben vanuit sociaal-economisch perspectief, ruimtelijke kwaliteit, waaronder duurzaamheid en mobiliteit grote potentie. De inrichting en het gebruik van de stationsomgevingen zijn niet alleen van lokale maar ook van (boven)regionale betekenis.

Provinciaal belang
Hoogwaardige stationsomgevingen hebben een grote aantrekkingskracht op bovenregionaal, nationaal en internationaal georiënteerde bedrijven. Vanwege deze betekenis wil de provincie op deze locaties een stimulerende rol vervullen.

De investering — 2,5 miljoen euro voor Oldenzaal - past binnen de sturingsfilosofie en de rolopvatting van de provincie zoals die verwoord zijn in het coalitieakkoord “&Overijssel!” en in de Omgevingsvisie Overijssel. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Het convenant is in Oldenzaal ondertekend op 23 juni jl.

Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu over de convenanten: “De ontwikkeling van de stationsomgevingen is een van de speerpunten van het beleid van de provincie Overijssel. Stationsomgevingen zijn bij uitstek de katalysatoren voor economische ontwikkeling. Daarom hebben we nu een versnelling in de investering gedaan. Hoogwaardige stationsomgevingen hebben een grote aantrekkingskracht op bedrijven, instellingen en trekken daarmee grote bezoekersstromen. En daarom goed voor de economie.”

Ontwikkeling stationsomgeving Oldenzaal
De provinciale bijdrage aan Oldenzaal richt zich op een aantal onderdelen van het masterplan Oldenzaal Centraal, in het bijzonder op de verbinding tussen zorgplein en het station, de zogenaamde groene loper, het stationsgebied, het busstation en Parkeren en Reizen.

Door de projecten neemt de bereikbaarheid van het stationsgebied toe en is er sprake van een sterke toename van de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien zorgen de projecten voor een toename van de economische betekenis van de zorgfuncties in het gebied. Uitvoering start in 2012.

Met de gemeente Oldenzaal is tevens een convenant ondertekend waarin de provincie Overijssel een bijdrage van 461.168,- euro doet in de kosten van de bodemsanering van de voormalige gasfabriek aan de Bisschop Balderikstraat 3-5. De locatie valt binnen de voorgenomen herinrichting van de stationsomgeving Oldenzaal.

Bodem is verontreinigd
De bodem is als gevolg van gasfabricage ernstig verontreinigd met teerproducten en zware metalen. Op dit moment zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid, maar voor de realisatie van woningen moet de locatie worden gesaneerd. De leefbaarheid en de veiligheid van deze locatie zijn daarmee gegarandeerd.
Provincie:
Tag(s):