woensdag, 3. juni 2009 - 9:02

Invoering CO2-taks werkt niet

Den Haag

De autobranche en de ANWB pleiten ervoor dat het kabinet afziet van invoering van de CO2-taks. De CO2-taks, die vanaf 2010 geleidelijk de BPM moet vervangen, werkt niet.

De milieuopbrengst is namelijk verwaarloosbaar. Dat blijkt uit het onderzoek dat ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en de Vereniging voor Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) hebben laten uitvoeren naar de gevolgen van de ombouw van de BPM-regeling naar de CO2-taks.

Daarnaast staat invoering van de CO2-taks haaks op de lancering van het plan voor 'Anders betalen voor mobiliteit', waarbij de autobezitter in 2014 gaat betalen per kilometer.

De verwarring voor de consument wordt met de invoering van de CO2-taks alleen maar groter, zo vrezen ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA. Het is zeer onlogisch om een belasting die binnen enkele jaren verdwijnt nog ingrijpend te veranderen.

In het belastingplan 2009 heeft staatssecretaris van Financiën De Jager vastgelegd dat vanaf 2010 wordt gestart met de ombouw van de BPM (aanschafbelasting voor nieuwe auto’s), zodat vanaf 2013 de BPM niet meer op basis van de nettocatalogusprijs wordt berekend, maar op basis van de CO2-uitstoot.

Daarmee zou de consument verleid moeten worden een zuinigere auto te kopen. De autobranche en de ANWB hebben in het najaar van 2008 gewaarschuwd voor maatschappelijke effecten die dit met zich mee zou brengen. Om dit met feiten te onderbouwen is onderzoeksbureau DHV gevraagd een maatschappelijke kosten baten analyse uit te voeren.

Uit dat onderzoek blijkt dat het welvaartsverlies voor consumenten en producenten door een substantiële verstoring van de markt vele malen groter is dan de beoogde milieueffecten.

Bovendien wordt de autobranche opgezadeld met veel administratieve rompslomp. De verwachte reductie van CO2 in 2020 draagt slechts voor 1,2 % bij aan het doel dat het Rijk zich gesteld heeft voor de sector verkeer en vervoer.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er met de nieuwe belasting jaarlijks veel meer geld binnenkomt bij het Rijk dan met de huidige BPM, tot wel 650 miljoen euro extra in 2013.

ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA zien veel meer heil in maatregelen die momenteel al in gang zijn gezet . Denk aan de steeds strenger wordende Europese normen voor uitstoot , BPM vrijstelling voor zeer zuinige auto’s, de gunstige bijtellingstarieven voor zuinige zakelijke auto’s en Het Nieuwe Rijden. Al deze maatregelen samen zijn al zeer succesvol.
Provincie:
Tag(s):