woensdag, 25. maart 2009 - 15:58

Inzameling kunststof verpakkingsafval in Sittard-Geleen succesvol

Sittard

Het College van B&W van Sittard-Geleen heeft besloten om vanaf 1 september 2009 kunststof verpakkingsafval in de hele gemeente in te zamelen. Dit is het resultaat van de succesvol verlopen proef welke vanaf oktober 2008 tot en met maart 2009 is gehouden in de laagbouw woningen van Kolleberg, Ophoven, Lindenheuvel en Landgraaf Noord en de hoogbouwcomplexen in Limbrichterveld en Geleen Zuid. In deze periode zijn ook inzamelinstallaties geplaatst op de milieuparken in Born, Geleen en Sittard.

In de proefperiode is gemiddeld per laagbouwwoning 9 kg kunststofafval ingezameld Voor de hoogbouwwoningen is dat 10 kg per huishouden. Dit laatste cijfer is zo hoog omdat de oranje containers voor iedereen toegankelijk waren en ook andere buurtbewoners gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun kunststofafval te scheiden van het restafval. Ook het aanbod op de milieuparken was hoger dan verwacht.

Tot aan invoering in september 2009 gaat de gemeente door met het inzamelen van het kunststofafval in de proefgebieden. Burgers die niet binnen de proef vallen kunnen hun plasticafval gratis aanbieden bij een van de milieuparken.
Provincie:
Tag(s):