zaterdag, 10. oktober 2009 - 11:17

Is vaccineren verstandig?

In Nederland is het rustig rond de Mexicaanse griep. De meeste mensen zien de griep als mild: niet veel gevaarlijker dan de gewone seizoensgriep. Tot nu toe zijn in Nederland vier mensen aan de griep overleden, maar zij waren allen al ernstig ziek. En ook met het aantal grieppatiënten valt het wel mee. Trouw meldt op 25 september jl. dat het aantal griepgevallen zelfs licht gedaald is en dat een epidemie er niet inzit. Niets dus om je druk over te maken. En voor wie de zaak toch niet helemaal vertrouwt, heeft minister Klink een vaccin klaarliggen. Klaar. Rust. We hoeven het nergens meer over te hebben.

Commotie
Nergens meer over te hebben? Aan de rust die nu gewoon opvalt, ging anders wel een hectische periode vooraf. Er was veel commotie rond de nieuwe griep. De media berichtten dagelijks over het verloop van het virus. Hoe verspreidde het virus zich? Hoe gevaarlijk was deze griep nu echt? Hoeveel mensen waren er al besmet, ziek of overleden? Wanneer kwam je in aanmerking voor Tamiflu?

Regelmatig kwamen viroloog Ab Osterhaus en microbioloog Roel Coutinho (RIVM) op de buis om het allemaal uit te leggen. Uit hun mond mochten we horen dat de griep nu nog mild was, maar dat er een kans bestond, dat dit milde virus zich in het najaar zou ontwikkelen tot een veel gevaarlijker virus. Daarbij wees Osterhaus op de opmerkelijke parallellen tussen het nieuwe virus en de Spaanse griep, die in Europa ruim 50 miljoen doden had geëist.

In een uitzending van Netwerk op 18 juni jl. schatte Coutinho in dat er in Nederland zo'n 5.000 doden konden vallen en mogelijk meer als het virus zich snel zou verspreiden. En het Nederlandse Huisartsen Genootschap dacht dat elke Nederlander met het virus te maken zou krijgen.

Op 11 juni 2009 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de griep officieel tot pandemie en was alarmfase 6 van kracht. Maar geen reden tot paniek, zo werd steeds benadrukt. We konden deze milde griep nog makkelijk met Tamiflu de baas en er werd hard gewerkt aan een vaccin. Een vaccin dat we echt nodig hadden, aldus Osterhaus en dus bestelde minister Klink op aanraden van de Gezondheidsraad en Osterhaus 34 miljoen vaccins bij GlaxoSmithKline en Novartis.

Andere vragen
34 miljoen vaccins? Voor een onschuldige griep? De animo voor deze vaccinatie blijkt erg gering en opnieuw dreigt er commotie te ontstaan, want waarom nog vaccineren? En waarom was er zo veel paniekzaaierij? In wiens belang was dat?

Nu de rust is weergekeerd, er geen epidemie voor de deur staat, Ab Osterhaus in opspraak is gekomen vanwege mogelijke belangenverstrengeling, wordt het tijd voor andere vragen. Want hoe veilig is dit vaccin en zijn er gezondheidsrisico's op de lange termijn? Wie heeft het onderzoek naar de risico's geleid en waarom willen de betreffende farmaceuten zich juridisch niet aansprakelijk stellen voor eventuele vaccinatieschade? En last but not least, hoe kom je aan betrouwbare aanvullende informatie over dit onderwerp, want er valt op internet zoveel te lezen over vaccinaties.

Eerlijke informatie
Eén van de meest uitgebreide en informatieve sites over vaccinaties is verontrustemoeders.nl. Deze site verzamelt ervaringen van gevaccineerden en biedt informatie over vaccins. Deze informatie komt óók van artsen, wetenschappers en medisch journalisten. Uit hun informatie blijkt veelal dat vaccins minder onschuldig zijn dan de farmaceutische industrie en het RIVM ons willen doen geloven.

Verontrustemoeders.nl geeft eerlijke -zij heeft geen financiële belangen in deze zaak – informatie over hoe vaccins werken, waaruit vaccins bestaan, het risico van vaccinatieschade en de mogelijke gevolgen. Verder geeft de site informatie over de achtergronden van de farmaceutische industrie en haar belangen in de vaccinatieprogramma's.

Voor iedereen die meer wil weten over vaccins en vaccinaties en ook de andere kant van het verhaal eens wil lezen, is deze site een absolute aanrader: een mooie aanvulling op de mainstream informatie. En uiteindelijk kan men dan zélf bepalen of het verstandig is zich te laten vaccineren, want dat blijft toch een vrije keuze, of niet?

Vaccineren, vrije keuze?
Minister Klink heeft aangegeven dat gezondheidspersoneel als eerste in aanmerking komt voor een vaccinatie tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1). Daarbij wijst hij erop dat vaccineren niet verplicht is, maar wel verstandig. Het lijkt nu of het overgaan tot vaccineren een vrije keuze is, maar de druk op bepaalde groepen, wordt wel degelijk opgevoerd. Zo kopt de NRC op 17 september jl. 'Verpleger zonder vaccin brengt patiënt in gevaar'.

En het RD meldt op 31 juli jl. dat de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de beroepsorganisatie van verpleegkundigen, vindt dat minister Klink de vaccinatie voor zorgpersoneel verplicht moet stellen. En het Franse weekblad Le journaal du Dimanche schrijft over een uitgelekt document waaruit blijkt dat de kans groot is dat de vaccinatie in Frankrijk verplicht wordt. Hoe vrij is de vrije keuze nog?

Artikel 11 van de Grondwet geeft aan dat ieder recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam, behoudens bij de wet te stellen beperkingen. En in dat laatste deel zit hem nou net de kneep. Dat recht op onaantastbaarheid van het lichaam kán dus door een wet worden ingeperkt. In België is zo'n wet er al. Op 22 september jl. laat de Belgische krant de Standaard weten dat de kamercommissie Volksgezondheid het licht op groen heeft gezet voor een wetsontwerp dat de regering bijzondere machten geeft in het geval van een pandemie van de Mexicanse griep. Hiermee krijgt de regering alle macht en staat het parlement buitenspel.

Maar er is nog iets anders. In 2007 hebben 194 landen , waaronder Nederland, de WHO International Health Regulations (IHR) ondertekend. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) kan in geval van een pandemie (en alarmfase 6 is nog steeds van kracht!) haar leden tot verplichte vaccinatie oproepen. En die verplichting geldt dan voor iedereen. Het nationale recht moet in zo’n geval wijken voor de WHO-regels.

Meer informatie zie: www.verontrustemoeders.nl
Categorie:
Tag(s):