vrijdag, 9. januari 2009 - 15:33

Ivo Opstelten wordt ambassadeur TU Delft

Delft

Oud-burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, wordt ambassadeur van de TU Delft. Dit heeft de TU Delft vrijdag 9 januari bekendgemaakt.

In deze ambassadeursrol zal Opstelten zich inzetten om het wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft nadrukkelijk op de kaart te zetten en een optimale wisselwerking te realiseren tussen de universiteit en de maatschappij.

Ivo Opstelten: “Ik ben er trots op dat ik in deze ambassadeursrol partijen bij elkaar kan brengen, die alleen in gezamenlijkheid zeer grote maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen�.

Opstelten zal zich in het bijzonder richten op het verduurzamen van de energievoorziening. Dit sluit aan bij zijn staat van dienst. Zo was Opstelten een van de grondleggers van het Rotterdam Climate Initiative, een initiatief om de CO2-uitstoot in Rotterdam drastisch te verminderen.

De TU Delft focusseert zijn onderzoek vanaf 2009 op vier onderzoeksdomeinen. De Delft Research Initiatives – ‘Infrastructuren en Mobiliteit’, ‘Leefomgeving’, ‘Gezondheid’ en ‘Energie’ – zullen de zichtbaarheid van het onderzoek verbeteren en zorgen voor een naadloze afstemming van de onderzoeksagenda op de maatschappij.

Rector Magnificus TU Delft, Jacob Fokkema: “De samenleving wordt momenteel geconfronteerd met vraagstukken van wereldformaat. Het is de nadrukkelijke ambitie van de TU Delft om significant bij te dragen aan de ontwikkeling van oplossingen hiervoor, met optimale inbedding in de maatschappij. Ivo Opstelten helpt om deze ambitie te realiseren.�
Provincie:
Tag(s):