maandag, 10. augustus 2009 - 16:34

IVW verscherpt toezicht op Chinese casco's voor schepen

Den Haag

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft maatregelen afgekondigd die een aanscherping betekenen van het toezicht op de productie van casco's voor binnenvaartschepen in China. Dit heeft het IVW maandag 10 augustus bekendgemaakt.

De maatregelen zijn nodig nu uit onderzoek en controles is gebleken dat in tientallen gevallen het laswerk en in één geval het plaatwerk van onvoldoende kwaliteit was. Aanleiding was dat in maart 2008 een gedeelte van een laadruimschot boven gangboord (de ''den'') van een schip na belading scheurde.

De categorie waaronder dit schip en haar zusterschepen valt, met een in China gebouwd casco, werd niet op basis van heldere afspraken tussen de Inspectie en de klassenbureaus gecontroleerd. Het klassenbureau volstond in deze gevallen met een verklaring dat het casco gebouwd is op basis van een goedgekeurde tekening en wettelijke eisen. Het resultaat was onder meer te weinig aandacht voor plaat- en laswerk.

De maatregelen van de IVW houden onder meer in dat alle in China te bouwen casco's voor binnenvaartschepen met een lengte van meer dan 40 meter voortaan op basis van de regels en de procedures van klassenbureaus gebouwd moeten worden (''onder klasse'' bouwen). Tot nu toe beperkte dit scherpere regiem zich tot bepaalde schepen langer dan 110 meter en tankschepen.

De IVW voert opnieuw over een aantal maanden een audit uit bij lokale kantoren van de klassenbureaus en werven in China; met bijzondere aandacht voor plaat- en laswerk en een evaluatie van eerder gemaakte afspraken. De allerlaatste controle van de casco's vindt niet langer in China maar in Nederland plaats.
Provincie:
Tag(s):