donderdag, 28. mei 2009 - 10:25

Jaarlijkse Vrijwilligersprijs Urk

Urk

De gemeente Urk gaat jaarlijks de Vrijwilligersprijs uitreiken. Op vrijdag 25 september 2009 reikt wethouder Dittie Hoekstra in museum `Het Oude Raadhuis´ deze nieuwe prijs, bestaande uit € 1000,- als blijk van waardering uit aan een vrijwilligersorganisatie die een belangrijke en aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de lokale samenleving.

Het doel van de prijs is het erkennen van het belang en het stimuleren van het vrijwilligerswerk door organisaties, instellingen, groepen en projecten op Urk.

Het gaat bij vrijwilligerswerk om een initiatief van burgers of professionele instellingen waarbij iedereen onbetaald en vrijwillig meewerkt aan activiteiten ten gunste van Urk. Dit kan zijn op sportief, sociaal, christelijk en cultureel gebied. Elk jaar wordt op basis van een wisselend thema een winnaar gekozen. Het thema voor dit jaar is zorg, hulpverlening en veiligheid. De gemeente roept alle inwoners van Urk op om een organisatie of groep die in aanmerking komt voor deze prijs door te geven aan de gemeente. De uitreiking van de prijs vindt plaats op voordracht en de sluitingsdatum om organisaties of personen voor te dragen is 24 augustus 2009. Op de gemeentelijke internetpagina www.urk.nl is een formulier te downloaden waarmee een organisatie of groep genomineerd kan worden. Belangstellenden kunnen het formulier ook ophalen bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Urk.

Voor het winnen van de prijs geldt een aantal criteria. Er moet onder andere een verbinding zijn tussen de organisatie en het thema en er moet een bijdrage worden geleverd aan de lokale samenleving. Ook de voorbeeldfunctie voor anderen is belangrijk; inspirerend, stimulerend en innovatief. Verder wordt gelet of het werk maatschappelijke betekenis heeft, of de eventuele doelgroep succesvol wordt bereikt en of er een goede werksfeer en/of begeleiding van de vrijwilligers is. De organisatie of groep moet in de gemeente Urk gevestigd zijn en ook het vrijwilligerswerk moet plaatsvinden binnen de gemeente. Ook zelfstandige afdelingen of groepen kunnen worden genomineerd.

Er is een onafhankelijk jury die bestaat uit de winnaar van de Ondernemersprijs, de drager van de Erepenning van dat jaar en de wethouder cultuur. Volgend jaar wordt ook de winnaar van de Vrijwilligersprijs toegevoegd aan de jury. De jury stelt een rapport met motivatie samen op de verkiezing van de prijswinnaar.
Provincie:
Tag(s):