dinsdag, 2. juni 2009 - 8:39

'Jacht op crimineel geld in Europa opvoeren'

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil dat binnen de Europese Unie criminelen hun illegaal verkregen winsten sneller afgenomen kunnen worden, door in meer gevallen beslag op crimineel vermogen te leggen.

Dit in navolging van de extra maatregelen die de bewindsman in eigen land neemt om de aanpak van financieel-economische criminaliteit te versterken. Het voorstel is mede bedoeld als bijdrage aan het nieuwe Europese meerjarenprogramma op het gebied van strafrechtelijke samenwerking dat eind 2009 in Stockholm wordt vastgesteld.

Binnenkort kan het openbaar ministerie in meer gevallen conservatoir beslag leggen. Daarvoor wordt de regeling tegen schijnconstructies veranderd. Straks is het voor inbeslagneming niet meer nodig dat voorwerpen die een ander verkregen heeft rechtstreeks afkomstig zijn van het misdrijf waarvan de crimineel wordt verdacht of waarvoor hij is veroordeeld. Bijvoorbeeld beslag op een woning die al vóór het plegen van het misdrijf op naam is gesteld van een levenspartner.

De nieuwe regeling voorkomt dat een ander delen van het vermogen van een crimineel overneemt door voorwerpen op eigen naam te zetten met de bedoeling politie en justitie om de tuin te leiden. De bewindsman stelt voor dat de andere EU-landen deze maatregel erkennen zodat in Nederland genomen besluiten daar snel kunnen worden uitgevoerd.
Verder wordt het financieel onderzoek uitgebreid en zullen criminelen door omkering van de bewijslast moeten aantonen waar hun inkomsten vandaan komen.

Ook wordt het makkelijker om illegaal verkregen goederen verbeurd te verklaren. Bovendien moet een reisverbod criminelen verder aan banden leggen. Met de extra maatregelen kunnen de opsporingsdiensten en het openbaar ministerie beter optreden tegen de lucratieve georganiseerde misdaad. Een wetsvoorstel met die strekking is voor advies naar de Raad van State gezonden na instemming van de Ministerraad.
Categorie:
Tag(s):