woensdag, 11. maart 2009 - 20:12

Jacques Tichelaar voorgedragen als nieuwe CdK in Drenthe

Assen

JacquesTichelaar (PvdA) is woensdagavond door provinciale staten van Drenthe voorgedragen voor benoeming tot Commissaris van de Koningin in Drenthe. De aanbeveling is woensdagavond aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje ter Horst, door de vice-voorzitter van de staten meegedeeld.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Eddy Veenstra, spreekt van een ambitieuze en energieke kandidaat voor Drenthe, die voor onze provincie veel goede dingen tot stand kan brengen. Hij beantwoordt aan het profiel dat in het afgelopen najaar met behulp van de Drentse bevolking is opgesteld. Tichelaar staat midden in de samenleving, heeft veel interesse voor wat er onder de mensen leeft en hij zal met zijn brede netwerk veel belangrijke zaken voor Drenthe binnen kunnen halen.

Jacques Tichelaar is 56 jaar, geboren en getogen in Heerenveen en lid van de PvdA. Hij was van 1994 tot 2002 Voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Daarna is hij lid geworden van de Tweede Kamer. Vanaf 2007 was hij daar fractievoorzitter van de PvdA en heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de coalitiebesprekingen van het huidige kabinet-Balkenende. Na een hartoperatie in het voorjaar van 2008 heeft hij afstand gedaan van het fractievoorzitterschap. Tichelaar is al geruime tijd volledig hersteld en wil naar eigen zeggen zijn vorig jaar hervonden energie voor de volle 100% gaan inzetten voor Drenthe.

De aanbeveling van provinciale staten zal door de minister van BZK op korte termijn worden voorgelegd aan de Ministerraad. Als die daarmee instemt zal de kandidaat door Hare Majesteit de Koningin worden benoemd bij Koninklijk Besluit, waarna hij rond 1 mei a.s. in Drenthe kan beginnen.
Provincie:
Tag(s):