woensdag, 28. januari 2009 - 20:33

Janny Vlietstra benoemd als gedeputeerde

Assen

Janny Vlietstra (PvdA) is als gedeputeerde toegetreden tot het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Provinciale staten stemden tijdens een extra vergadering in met haar voordracht. De PvdA-fractie had besloten tot de voordracht vanwege de langdurige ziekte van gedeputeerde Huub Looman.

De portefeuille die zij overneemt, omvat onder meer economische zaken, financiën en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Gedeputeerde Vlietstra was sinds 1995 burgemeester van de Groningse gemeente Winschoten. Daarvoor was zij wethouder en gemeenteraadslid van Leeuwarden en bekleedde zij verscheidene functies in onder andere het hoger beroeps onderwijs en welzijnswerk.
Provincie:
Tag(s):