vrijdag, 20. maart 2009 - 16:51

Jean Bronckers waarnemend burgemeester in Margraten

Margraten

Gouverneur Léon Frissen heeft Jean Bronckers benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Margraten. Bronckers (CDA) zal daar per 1 april burgemeester Harry van Beers opvolgen.

De 64-jarige Bronckers is momenteel directeur van de Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer B.V. en voormalig lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. In 2006 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen.

Koningin Beatrix heeft burgemeester Harry van Beers, met ingang van 1 april 2009 eervol ontslag verleend.

Naar verwachting zullen de gemeenten Eijsden en Margraten per 1 januari 2011 worden samengevoegd. De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Margraten achten het derhalve niet zinvol dat tot aan de beoogde datum van de samenvoeging van Eijsden en Margraten door de Kroon nog een burgemeester wordt benoemd. De Gouverneur zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook adviseren de vacature burgemeester van Margraten niet meer open te stellen.

Indien de minister daartoe besluit kan de waarneming van het burgemeestersambt van de gemeente Margraten door de heer Bronckers worden voortgezet tot aan de beoogde datum van de samenvoeging van Eijsden en Margraten.
Provincie:
Tag(s):